سبد خرید

یک سال گارانتی

براساس قوانین زیر به تمام مشتریان گارانتی دستگاه به مدت یک سال تعلق می گیرد.

فانون اول: خدماتی که برای گارانتی ارائه می شود جهت تعمیر یا سرویس دستگاه اننجام شده که صرفا خدمات تعویض قطعات و دستمزد متخصصان به صورت رایگان ارائه می شود.

قانون دوم: همانطور که می دانید گارانتی شامل تمام ایرادات دستگاه نمی باشد. ازجمله ایراداتی که در صورت استفاده نرمال بر روی طراحی ،مونتاژ و متریال ایجاد شده است را شامل می باشد. این خدمات در برگیرنده تعویض قطعه رایگان و اجرت تعمیر رایگان می باشد.

ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست:

الف : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، حمل ونقل ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش و حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید ، نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی

ب : استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

ج : دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز پاناسونیک تعمیر شوند.